GeoPex Oy

GeoPex on vuonna 2005 perustettu geologian ja geotekniikan alan suunnitteluun, konsultointiin ja T&K –toimintaan erikoistunut toimisto

Palvelut sisältävät seuraavat osa-alueet

  • Suunnittelu: Esiselvitykset, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu
  • Rakentaminen: Tie- ja kenttärakentaminen, koerakentaminen, valvonta
  • Maa- ja kalliokiviainekset: Maa-ainesluvat, ympäristöluvat, maa- ja kallioperäkartoitukset, kallionäytteiden otto
  • Sivutuotteet ja prosessijätteet: Materiaaliselvitykset, koerakentaminen, tuotteistaminen, ympäristöluvat, valvonta
  • Asiantuntijatehtävät: Pohja- ja pintavesiselvitykset, kiviaineksen laatuselvitykset, ohjeiden kirjoittaminen

Merkittävimpiä asiakkaita

  • ELY-keskukset
  • Väylävirasto
  • Teollisuus- ja energialaitokset (mm. metsäteollisuus, kuntien energialaitokset)
  • Maa-aineksia myyvät firmat

Yhteystiedot

Tj, dosentti, FT (geologi) Pekka Vallius
0400 341 090
pekka.vallius@geopex.fi
GeoPex Oy, Verkkopolku 2 A2, 02230 Espoo